ﭼﯧﻠﺴﻰ 0:2 ئېۋېرتون

ئەلكۈيى
2021-03-09
来源:دڭچيۇدى

640-24.gif640-59.png


ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﯞﺍﻗﺘﻰ 3-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 9-ﻛﯜﻧﻰ ﺳﻪﮪﻪﺭ سائەت 2:00ﺩە ئوينالغان ﺋﯧﻨﮕﻼﻧﺪ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﻰ 27-ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﯩﺴﯩﺪﺍ ﭼﯧﻠﺴﻰ ﺳﺎﮪﯩﺒﺨﺎﻥ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺋﯧﯟﯦﺮﺗﻮﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ مۇسابىقىلەشتى. ئالدىنقى يېرىم مەيدان مۇسابىقىدە ئېۋېرتون توپچىسى گودفرېي «خائىن توپ» كىرگۈزۈپ چېلسى ئۈستۈنلۈككە ئېرىشتى. كېيىنكى يېرىم مەيدان مۇسابىقىدە خاۋېرتزنىڭ كىرگۈزگەن توپى ئىناۋەتسىز قىلىندى. خاۋېرتز بىر نۇقتا توپ ياسىدى، يورگىنھو نۇقتا توپنى تېپىپ كىرگۈزۈپ نومۇر پەرقىنى يۇقۇرلاتتى. كېيىنكى مىنۇتلاردا ھەر ئىككىلى كوماندا توپ كىرگۈزەلمەي ئاخىرىدا چېلسى ساھىبخان مەيداندا 0:2 نەتىجىدە ئېۋېرتوننى مەغلۇپ قىلدى.

مۇسابىقىنىڭ 16-مىنۇتىدا ئېۋېرتون بېكى جامېسنىڭ چەكلەنگەن رايۇن سىرتىدىن تەپكەن توپى قاپقا يېنىدىن چىقىپ كەتتى. مۇسابىقىنىڭ 31-مىنۇتىدا خاۋېرتز ھۇجۇم قوزغاپ چەكلەنگەن رايۇن ئىچىگە تاشلىغان توپى ئېۋېرتون بېكى پۇتىغا تىگىپ كىتىپ قاپقىغا كىرىپ كەتتى، چېلسى ئۈستۈنلۈككە ئېرىشتى. مۇسابىقىنىڭ 41-مىنۇتىدا ئالونسو ياخشى پۇرسەتنى قولدىن بېرىپ قويۇپ توپنى كىرگۈزەلمىدى. مۇسابىقىنىڭ 45-مىنۇتىدا ئېۋېرتون توپچىسى ئاندرې گومىسنىڭ يېراقتىن تەپكەن توپىنى قاپقىچى توسۇۋالدى. يېرىم مەيدان مۇسابىقە 0:1 نەتىجىدە ئاخىرلاشتى.

مۇسابىقىنىڭ 50-مىنۇتىدا ئالونسو تەپكەن ئىختىيارى توپنى ئېۋېرتون قاپقىچىسى توسۇۋالدى. مۇسابىقىنىڭ 54-مىنۇتىدا خاۋېرتز بىر توپ كىرگۈزگەن بولسىمۇ قولغا تېگىپ كەتكەنلىك سەۋەبلىك ئىناۋەتسىز قىلىندى. مۇسابىقىنىڭ 57-مىنۇتىدا ئېۋېرتون توپچىسى تەپكەن توپ قاپقا ئۈستىدىن چىقىپ كەتتى. مۇسابىقىنىڭ 60-مىنۇتىدا ئودوينىڭ تەپكەن توپىنى قاپقىچى توسۇۋالدى. مۇسابىقىنىڭ 65-مىنۇتىدا ئېۋېرتون قاپقىچىسى خاۋېرتنى يېقىتىۋىتىپ چېلسى نۇقتا توپقا ئېرىشتى، يورگىنھو نۇقتا توپنى تېپىپ كىرگۈزۈپ نومۇر پەرقىنى يۇقۇرلاتتى. مۇسابىقىنىڭ 80-مىنۇتىدا ۋېرنېر تەپكەن توپنى قاپقىچى توسۇۋالدى. مۇسابىقىنىڭ 86-مىنۇتىدا چېلسى ھۇجۇم قوزغاپ ۋېرنېر بىلەن كانتنىڭ تەپكەن توپىنى قاپقىچى توسۇۋالدى. مۇسابىقىنىڭ 90-مىنۇتىدا كانتنىڭ كاللا توپى قاپقا ئۈستىدىن چىقىپ كەتتى. مۇسابىقىنىڭ ئاخىرقى مىنۇتلىرىدا مونت تەپكەن توپنى قاپقىچى يەنە توسۇۋالدى، ئاخىرىدا چېلسى ساھىبخان مەيداندا 0:2 نەتىجىدە ئېۋېرتوننى مەغلۇپ قىلدى.
تۈگىدى.png监制:麦麦提江

审稿:阿米娜

稿子:乃扎尔

制作:张伟